1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

W mieszkaniach chronionych czują się dobrze i bezpiecznie

Gdy wiek czy stan zdrowia sprawiają, że potrzeba wzmożonej opieki, a nie ma konieczności korzystania z placówki całodobowej, rozwiązaniem jest zamieszkanie w mieszkaniu chronionym. 26 lokali z miejscami dla 94 osób z niepełnosprawnościami to bardzo ważny element gdyńskiego systemu wsparcia, w którym nacisk kładziony jest na samodzielność i integrację.
W ubiegłym tygodniu osoby, które w gdyńskich mieszkaniach chronionych odnalazły spokój i bezpieczeństwo, odwiedził Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji: – Pierwsze gdyńskie mieszkania chronione stworzyliśmy w 2006 roku. Doskonale wpisują się w realizację idei leżących u podstaw miejskiej polityki społecznej, czyli samodzielność i integrację. Bardzo nam zależy, by tak długo, jak tylko możliwe, osoby starsze czy chorujące przebywały w warunkach domowych lub do nich zbliżonych. W mieszkaniach chronionych z jednej strony mogą wieść dotychczasowe życie, z drugiej mają zapewnioną opiekę specjalistów. Gdy w roku 2018 pojawiła się możliwość pozyskania środków ministerialnych na zakup kolejnych lokali, przygotowaliśmy wniosek. Pozyskaliśmy rekordową w skali kraju blisko trzymilionową dotację na zakup i urządzenie mieszkań chronionych w ramach programu „Za życiem”. Taką samą sumę, jako wkład własny do projektu, przeznaczył gdyński samorząd. Dzięki temu gdyńskie mieszkalnictwo chronione wzbogaciło się o 13 mieszkań, dla 45 osób.
Nowe mieszkania powiększyły dotychczasową pulę – przed zakupem było w Gdyni 13 mieszkań chronionych z 49 miejscami. Obecnie to już 26 mieszkań dla 94 osób z niepełnosprawnościami.
Mieszkańcom mieszkań chronionych zapewniono stałą obecność wykwalifikowanych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Ich rolą jest wspieranie lokatorów mieszkań chronionych w codziennych czynnościach, a nie wyręczanie w nich. Pomagają np. w umówieniu wizyty lekarskiej czy załatwieniu różnego rodzaju formalności.
Lokatorzy mieszkań, w których nie ma opiekuna cały czas na miejscu, utrzymują z nim kontakt telefoniczny.
Wszystkie gdyńskie mieszkania chronione znajdują się w lokalach będących własnością gminy. Zlokalizowane są na niskich piętrach czy wręcz na parterach, by w jak największym stopniu ułatwić mieszkańcom dostęp do nich.
Dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się dostosowano również wnętrza – można w nich poruszać się na wózku inwalidzkim, a dostęp do urządzeń sanitarnych czy kuchennych jest wygodny.

ikona