1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Więcej wsparcia dla rodzin i młodzieży z Oksywia

Terenowa poradnia, indywidualne spotkania dla młodzieży oraz specjalne zajęcia, które mają pomóc w radzeniu sobie z różnego rodzaju życiowymi wyzwaniami – to działania, które na północy Gdyni będą realizować Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop oraz Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. To część z realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz odpowiedź na potrzeby mieszkańców okolicy.
Rejon ulic Bosmańskiej, A. Dickmana oraz inż. J. Śmidowicza (część dzielnicy Oksywie) to jeden z sześciu podobszarów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, realizowanym od 2017 roku. Obok potrzeb inwestycyjnych, jak m.in. usprawnienie ruchu pieszych od ulic Arciszewskich i Makowskiego w kierunku dawnej wsi Oksywie czy zagospodarowanie terenów zieleni i parkingu w rejonie cmentarza – program ten zakłada także realizację działań społecznych jak m.in. rozwinięcie oferty wzmacniających rodziny oraz możliwości rozwoju własnych inicjatyw gdynian i gdynianek.
Tym samym m.in. obok działań w ramach Przystani Śmidowicza 49 realizowane będą kolejne działania dla mieszkańców, rodzin i młodzieży. Zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe: Gdańską Fundację Innowacji Społecznej oraz Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop. GFIS realizować będzie działania w ramach placówki wsparcia dziennego SPOT Północ, natomiast specjaliści z „Non Stopu” poprowadzą Terenową Poradnię dla rodzin, a także indywidualne poradnictwo dla młodzieży.
Umowa na realizację społecznych działań rewitalizacyjnych została podpisana w poniedziałek, 9 grudnia. Oznacza to, że zajęcia i spotkania rozpoczną się lada dzień i kontynuowane będą do końca 2022 roku.
Początkowo działania te będą realizowane w placówkach przy ul. Płk. Dąbka 52 (GFIS) oraz przy ul. Żeglarzy 5 (Non Stop), a w pierwszych miesiącach przyszłego roku zostaną przeniesione do budynku przebudowanej i rozbudowanej Przystani Śmidowicza 49.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 06.02 Usługi Społeczne.

ikona