1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Zgłoś się do Programu Kompetencji Miejskich

Do 23 grudnia można wypełniać formularz zgłoszeniowy do Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia. To projekt wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. To przestrzeń warsztatów i spotkań, których uczestnicy poznają metody zarządzania miastem i nośne w ostatnich czasach zagadnienia: wdrażanie oraz kreowania innowacji, partycypacja.
Propozycja skierowana jest do każdego, kto interesuje się miastem, kogo pasje i zainteresowania wiążą się z miejskimi politykami bądź lokalnymi rozwiązaniami z najbliższej okolicy, kto chce mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie lis.gdynia.pl.
Na Program Kompetencji Miejskich składają się trzy moduły tematyczne. W ramach modułu edukacyjnego eksperci i ekspertki spotkają się z uczestnikami, by wyjaśnić jak działa miasto – czym jest i jakimi prawami rządzi się budżet, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jak wygląda struktura zarządzania.
Tegoroczny moduł tematyczny dotyczy partycypacji społecznej – dlaczego warto uczestniczyć w życiu miasta, w jaki sposób możemy to robić, czym jest współdecydowanie i współodpowiedzialność za miasto.
Moduł trzeci ma charakter praktyczny – podczas spotkań zaprezentowane zostaną konkretne metody pracy projektowej, wspólnie rozwijane będą pomysły na miejskie innowacje, uczestnicy nauczą się rozpoznawać strony społecznego dialogu, tworzyć sieci i zdobywać kontakty. Całość zakończy się przygotowaniem pomysłów na miasto.
Zajęcia w ramach Programu będą realizowane w gdyńskim UrbanLabie (PPNT Gdynia, budynek IVA, al. Zwycięstwa 96/98; wejście od ul. Stryjskiej) w styczniu i lutym 2020, w dni powszednie, w godz. 17.00-21.00 oraz w jedną sobotę w godz. 9.00-16.00. Wszystkie spotkania są ze sobą powiązane – warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż 80 proc. z nich oraz przygotowanie i złożenie pracy projektowej – stworzenie projektu innowacji na podstawie własnego pomysłu.
Program Kompetencji Miejskich realizowany jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

ikona