Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Pomoc w nauce

Fundacja FLY ogłasza zapisy do Klubu Młodzieżowego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej młodzieży z niezamożnych rodzin.
Klub oferuje nieodpłatne korepetycje oraz zajęcia rozwijające i zainteresowania dla uczniów z klas V-VIII podstawówki oraz I klas szkoły średniej.
Informacje i zapisy w biurze Fundacji (ul. Świętojańska 36/2) od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-19.00.

ikona