1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Razem w trudnych chwilach

Gdynia wyciąga pomocną dłoń do wszystkich, którzy spotkali się z tematem śmierci samobójczej. Rodziny mogą skorzystać ze wsparcia w formie cyklicznych spotkań.
W ramach gdyńskiego wsparcia na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem śmierci samobójczej i prób samobójczych pod nazwą „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” powstają obecnie dwie grupy wsparcia:
– Grupa wsparcia dla rodzin, które doświadczyły śmierci samobójczej – spotkania odbywać się będą w 1. czwartek miesiąca o godz. 18.00, w Gdyńskim Centrum Aktywności Rodziny (ul. Świętojańska 1).
Najbliższe spotkanie odbędzie się 2 kwietnia. Kolejne: 7 maja.
– Grupa wsparcia dla rodzin osób po próbach samobójczych – spotkania odbywać się będą w każdy 3. czwartek miesiąca, o godz. 18.00, również w Gdyńskim Centrum Aktywności Rodziny (ul. Świętojańska 1).
Najbliższe spotkania odbędą się 16 kwietnia, 21 maja.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatorów: Barbary Szymoniak-Wawrzyk, tel. 789 294 093 i Anny Andrzejewskiej-Cioch, tel. 789 294 073.

ikona