1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Wszyscy razem przeciwko przemocy

46 osób z 19 instytucji tworzy gdyński Zespół Interdyscyplinarny, by razem przeciwdziałać stosowaniu przemocy w jakiejkolwiek formie. Zarówno skład, jak i liczebność czynią zespół skutecznym, ale też wyjątkowym w całym kraju. Kolejny, dziesiąty już, rok działalności rozpoczyna z nową przewodniczącą.
Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni (ZI) powstał w 2010.
Zapisy ustawowe wyprzedziliśmy jako miasto o sześć lat, bo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, sąd czy prokuratura już w 2004 roku podjęły wspólne działania na rzecz wsparcia rodzin i przeciwdziałania przemocy – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Powołując Zespół Interdyscyplinarny, co było wymogiem ustawowym, nadaliśmy mu nasz, gdyński sznyt. Po pierwsze, do działania zaprosiliśmy szerokie grono partnerów. Także tych, których działalność nie dotyczy przeciwdziałania przemocy, ale opinie czy stanowisko mają znaczenie dla wglądu w sprawę konkretnych osób czy rodzin. W zespole są więc z jednej strony pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Policji, z drugiej – Żandarmerii Wojskowej i Powiatowego Urzędu Pracy. Działają w nim m.in. prokuratorzy, pełnomocnicy prezydenta, kuratorzy, psychologowie, ratownicy medyczni, pedagodzy szkolni. Co warto podkreślić, i co też jest unikatowe w skali kraju, to fakt, że władze miasta zdecydowały i finansowo wspierają rozwiązanie, dzięki któremu dziewięcioro pracowników socjalnych działających w Zespole ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS skupia się przede wszystkim na koordynowaniu procedur „Niebieskie Karty”. Mogą intensywnie pracować z osobami czy rodzinami uwikłanymi w przemoc, co sprawia, że udzielane przez nich wsparcie i pomoc są adekwatne do potrzeb, dające realne szanse na rozwiązanie trudnych sytuacji.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i inne uprawnione do tego osoby interweniują w przypadku każdego zgłoszenia, które dotyczy różnych form przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej, ale też w sytuacji zaniedbania, które również jest formą przemocy. W wyniku podejrzenia, że takie zachowania mogą mieć miejsce, wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”.
Pracownicy zespołu sprawdzają każdy sygnał. Decyzja o tym, czy ktoś skorzysta z pomocy, czy nie, pozostawiana jest danej osobie. Zdarza się jednak działanie zdecydowane – w przypadku np. zagrożenia życia lub zdrowia dzieci. W Zespole Interdyscyplinarnym powstają wnioski do sądu rodzinnego czy o wgląd w sytuację rodziny; ZI składa zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W lutym w wyniku głosowania wybrano na przewodniczącą ZI Katarzynę Domagałę z MOPS Gdynia. Pierwszym zastępcą został Wojciech Plichta ze Straży Miejskiej w Gdyni, drugim zastępcą – Klaudia Głodowska z MOPS w Gdyni.

ikona