1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Zapisy do przedszkola

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ul. Płk. Dąbka 277) ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego oraz oddziału przygotowującego do nauki szkolnej (zerówka) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Możliwość indywidualnego umówienia się na zajęcia. Kontakt pod nr. tel. 58 625 48 55 i pod adresem e-mail: sosw1@sosw1.eu.
Strona internetowa www.sosw1.eu.

ikona