1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Zostań alternatywnym jurorem

Teatr Miejski zaprasza wszystkie osoby pasjonujące się współczesnym teatrem i dramatem do zgłaszania swoich kandydatur na członków jury Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej.
Zgłoszenie powinno zawierać krótkie oświadczenie „Dlaczego chcę zostać jurorem Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej” oraz notę biograficzną. Oba teksty łącznie nie powinny przekroczyć jednej strony (ok. 2000 znaków).
Autorzy najciekawszych zgłoszeń zostaną zaproszeni na rozmowę. Przebieg tej rozmowy zdecyduje o wyborze piątki jurorów Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 marca na adres info@teatrgombrowicza.art.pl.

ikona