Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

38 nauczycieli w projekcie Erasmus+

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP W Gdyni realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich (w ramach programu PO WER) „Europa kuźnią dobrych praktyk i wymiany doświadczeń”.
Celem projektu jest: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów; pogłębianie wrażliwości międzykulturowej; wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli o interdyscyplinarność; pozyskiwanie nowych kompetencji w zakresie metodyki i dydaktyki oraz potrzeba wymiany dobrych praktyk w zakresie umiejętności szukania informacji i zarządzania projektami.
Dofinansowanie projektu z UE: 379 933,14 zł.
W ramach projektu planowane są szkolenia oraz wyjazdy w ramach job shadowing dla 38 pracowników szkoły.

ikona