Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Kto zmodernizuje ul. Uranową na Pogórzu?

Miasto szuka wykonawcy, który zrealizuje inwestycję pn. „Budowa ul. Uranowej w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego”. Poprawi ona bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Oferty można składać do 27 lipca.

– To kolejna inwestycja drogowa, którą chcemy zrealizować na Pogórzu. Wybraliśmy wykonawcę schodów, które połączą dwie części tej dzielnicy. Jesteśmy też w trakcie oceny trzech ofert na budowę ulic Metalowej i Rogali. Kolejne zadanie to właśnie budowa ul. Uranowej. Warto podkreślić, że będzie to kompleksowa inwestycja, finalnie mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej jezdni, chodników, oświetlenia, a także przebudowanej instalacji podziemnej – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Potencjalny wykonawca będzie musiał wybudować nowy układ drogowy. W ramach inwestycji powstanie: jezdnia, chodniki i zjazdy. Pojawią się także elementy uspokojenia ruchu. Wysokość istniejącej nawierzchni zostanie wyregulowana.
Ponadto na modernizowanym obszarze pojawi się nowoczesne oświetlenie w technologii LED, mała architektura i zieleń.
Co istotne, zadanie przewiduje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej. Remont odbędzie się na fragmencie od skrzyżowania z ul. Rtęciową.
Czas wykonania robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż 40 tygodni od dnia podpisania umowy.
Oferty należy składać do 27 lipca do godz. 10.00 za pomocą platformy zakupowej: www.portal.smartpzp.pl/umgdynia.

ikona