1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Prezes PKA w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Gdyński przedstawiciel w największej branżowej izbie komunikacji miejskiej będzie zabiegać m.in. o korzystne dla operatorów i organizatorów transportu zmiany w prawie. Lech Żurek został wybrany na członka rady nadzorczej podczas walnego zgromadzenia członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Jego kadencja potrwa 3 lata.


Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej to organizacja skupiająca przede wszystkim operatorów transportu publicznego, którzy stanowią ponad 55% jej członków. Pozostali to otoczenie biznesowe oraz organizatorzy transportu i instytucje publiczne, takie jak np. uczelnie wyższe.
Instytucja angażuje się przede wszystkim w procesy legislacyjne, lobbując za rozwiązaniami prawnymi korzystnymi dla rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce.

ikona