1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Przystanie i Wymiennikownia zapraszają

Wznowiono zajęcia stacjonarne w Domach Sąsiedzkich w Przystaniach oraz w Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia. W trosce o zdrowie mieszkanek i mieszkańców Gdyni, spotkania odbywają się jednak na innych zasadach, niż przed pandemią.


Przestrzenie społeczne koordynowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych to miejsca rozwoju i wspierania aktywności mieszkańców i mieszkanek. Domy Sąsiedzkie zapraszają każdego, kto szuka miejsca do rozwoju osobistego, pogłębiania pasji, poszerzania zainteresowań, zawierania znajomości i integracji sąsiedzkiej - niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
Wymiennikownia - działająca na podobnych zasadach, swoją ofertę kierując do osób między 13. a 35. rokiem życia.
Pandemia koronawirusa wymusiła - w trosce o bezpieczeństwo uczestników – zawieszenie działalności stacjonarnej i przeniesienie zajęć na portale społecznościowe. Teraz jednak sytuacja poprawiła się na tyle, że możliwe jest wznowienie aktywności stacjonarnej, choć w ograniczonym zakresie.
Zajęcia zarówno Domów Sąsiedzkich, jak i Wymiennikowni – w miarę możliwości – będą odbywać się w plenerze. W związku z zaleceniami dotyczącymi epidemii, liczba osób mogących brać udział w spotkaniach wewnątrz przestrzeni społecznych jest ograniczona, dlatego będą obowiązywały zapisy. Niezmiennie zapraszamy mieszkanki i mieszkańców, którzy mają własne pomysły na organizację spotkań i zajęć sąsiedzkich do kontaktowania się z animatorami.
Szczegółowy program zajęć i aktualne informacje o działalności domów sąsiedzkich w Przystaniach na facebookowym profilu Przystani oraz na stronie internetowej:
www.przystan.gdynia.pl.

ikona