1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Unijne pieniądze pomogą rozwijać kariery

Dzięki zwiększeniu puli unijnych środków dla Pomorza mieszkańcy Gdyni powyżej 30. roku życia otrzymają szansę na rozwój swojej kariery zawodowej. Projekty prowadzone przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni dzięki dofinansowaniu pomogą ponad dwustu osobom zagrożonym wykluczeniem zawodowym. To realizowany wspólnie z Sopotem program „30+ wypłyń na szerokie wody kariery” oraz „30+ na start”.


Sukces negocjacji dotyczących Umowy Partnerstwa oznacza, że województwo pomorskie otrzyma więcej środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 niż pierwotnie planowano. Na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nasze miasto otrzyma łącznie 1 mln 534 tysiące 250 złotych dodatkowego dofinansowania z unijnych środków.
– Programy, które realizujemy, są przeznaczone do wsparcia zatrudnienia, w szczególności dla tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, tzn. albo są całkowicie bezrobotne, a jednocześnie borykają się z różnymi ograniczeniami, które powodują, że znalezienie pracy jest dla nich trudniejsze niż dla przeciętnego poszukującego pracy, albo są zatrudnione, ale np. na złych warunkach, na umowach śmieciowych i chciałyby poprawić swoją sytuację zawodową. Nasze wsparcie jest bardzo kompleksowe. Obejmuje także pomoc psychologiczną i różnego rodzaju szkolenia, które pomagają odnaleźć się na rynku pracy i ustabilizować swoją sytuację życiową – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
„30+ Wypłyń na szerokie wody kariery” to projekt skierowany do mieszkańców Gdyni i Sopotu. Na wsparcie w odnalezieniu swojej drogi zawodowej i znalezieniu stabilnego miejsca pracy mogą liczyć przede wszystkim długotrwale bezrobotni, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Pomoc ma objąć osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności czy niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Dodatkowym czynnikiem będzie też ukończony 50. rok życia. Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać także mężczyźni.
Program będzie realizowany już po raz trzeci i łącznie obejmie aż 178 uczestników, Celem jest doprowadzenie do tego, aby osoby objęte programem podjęły pracę.
Dodatkowe środki z dofinansowania będą wykorzystane na przygotowanie nowej formy wsparcia – doposażenia stanowisk pracy, które pozwolą pracodawcom na utworzenie nowego miejsca pracy, a uczestnikom zapewnią zatrudnienie na okres dwóch lat. Uda się także zwiększyć liczbę uczestników programu o kolejne 18 osób.
Drugi z projektów, który może być realizowany dzięki zwiększonemu dofinansowaniu, to już trzecia edycja „30+ na start”. Program wystartował w pierwszej połowie tego roku. Partnerem Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni) jest gdyńskie Biuro Projektów Europejskich.
Łącznie 55 osób, które ukończyły 30. rok życia, będzie mogło liczyć na kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu swojej nowej zawodowej drogi. Program jest adresowany do mieszkańców Gdyni, Gdańska, Sopotu, powiatu puckiego i powiatu wejherowskiego. Pomocą zostaną objęte szczególnie kobiety, które borykają się z długotrwałym bezrobociem i mają ponad 50 lat, niskie kwalifikacje oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
Uczestnicy mogą liczyć przede wszystkim na pomoc w określeniu swojej indywidualnej ścieżki zawodowej.
Zwiększenie dofinansowania na program pozwoli wesprzeć około 20 kolejnych uczestników.

ikona