1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Uważaj na fałszywych rachmistrzów!

Rachmistrzowie prowadzą wywiady bezpośrednie. Kontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez internet lub telefonicznie. Wywiady bezpośrednie są prowadzone z zachowaniem procedur sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Każdy rachmistrz powinien używać niezbędnych środków ochrony osobistej i zachowywać dystans społeczny.


Niestety, takie wywiady to okazja dla oszustów. O czym warto pamiętać, gdy odwiedzi nas rachmistrz?
Sprawdź tożsamość
Warto poprosić go wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać, jeśli respondent o to poprosi.
Identyfikator musi zawierać:
- imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
- numer identyfikatora i hologram,
- nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
- okres, na jaki identyfikator został wystawiony,
- informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.
W przypadku dalszych wątpliwości warto sprawdzić tożsamość rachmistrza można sprawdzić poprzez:
- specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl/formularz,
- kontakt z infolinią spisową pod numerem tel. 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego należy niezwłocznie zgłosić sprawę na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
O co pyta rachmistrz?
Rachmistrz spisowy nie będzie pytał o stan majątkowy respondenta, wartość przedmiotów należących do domowników. Nie będzie również wymagał okazania korespondencji urzędowej, np. z ZUS-u czy banku, ani prywatnej. Rachmistrz zada tylko te pytania, które są zapisane w formularzu. Wszyscy respondenci odpowiadają na te same pytania, nie są one różnicowane pod jakimkolwiek względem.
W przypadku stwierdzenia faktycznych nieścisłości należy przerwać wywiad, spisać dane rachmistrza i skontaktować się z najbliższym urzędem gminy, urzędem statystycznym lub jego oddziałem.

ikona