1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Zapisy do...

Wojewódzki Zespół szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) kształci w zawodach: technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa.
Informacje i kontakt tel. 58 620 81 17,
mail sekretariat@wszpgdynia.pl,
strona www.wzspgdynia.pl.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207) oferuje bezpłatną naukę na kursach pozwalających uzyskać kwalifikacje w zawodzie krawiec i technik przemysłu mody.
Kurs trwa 4 semestry, zajęcia w trybie zaocznym, kończy się egzaminem dającym uprawnienia zawodowe. Kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Planowane rozpoczęcie kursu we wrześniu 2021 r.
Szczegóły pod nr. tel. 58 622 26 24 lub na stronie www.ckziu2-gdynia.edupage.org (zakładka kwalifikacyjne kursy).

ikona