1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Zmiany w ruchu drogowym

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, na ul. Rdestowej wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Poza godzinami szczytu, podczas robót prowadzonych na jezdni, ruch odbywa się wahadłowo. W czasie robót wprowadzone jest ręczne sterowanie ruchem.


W ramach prac zostanie wybudowany pas do skrętu w lewo, przejście dla pieszych oraz zjazd do nowego punktu handlowego. Planowana jest również przebudowa trakcji i sieci sanitarnych.
Zakończenia prac oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu ma nastąpić pod koniec sierpnia br.
***
Od 13 lipca br. na ul. Konwaliowej, Narcyzowej i Polskiego Czerwonego Krzyża zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h .
***
Jezdnia ul. Hutniczej, na wysokości przejazdu kolejowego w rejonie hurtowni Makro, zostanie zwężona do 6 metrów, a ruch prowadzony będzie częściowo po nawierzchni tymczasowej. Piesi będą mogli poruszać się w rejonie robót tylko jedną stroną jezdni. W miejscu tym będzie przebudowywane uzbrojenie podziemne związane z remontem linii kolejowej.
Jezdnia będzie zwężona przez dwa pierwsze etapy robót, które potrwają około dwóch tygodni.
Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

ikona