Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1468 (1168) 2021-09-24 - 2021-09-30

Do sprzedawców alkoholu

W czwartek, 30 września upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  2021 r.

Wpłaty można dokonać na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 z dopiskiem:
– III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
– adres punku sprzedaży napojów alkoholowych;
– NIP.
Kopie dowodów wpłaty należy przesłać mailem na adres: wobywatelski@gdynia.pl.

ikona