1468 (1168) 2021-09-24 - 2021-09-30

Nieodpłatne poradnictwo dla gdynian– cz. 3

Publikujemy listę jednostek, która świadczy nieodpłatne poradnictwo dla gdynian.


POMOC SPOŁECZNA
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pomoc społeczna, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, tel. 58 782 01 20, 58 625 93 37, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, kryteria dostępu: osoby potrzebujące pomocy;

2. Zespół Placówek Specjalistycznych, porady specjalistyczne, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia, tel. 58 664 33 66, e-mail: info@zpsgdynia.pl, www.zpsgdynia.pl; kryteria dostępu: osoby potrzebujące pomocy;

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, wsparcie i porady dla osób w sytuacji kryzysowej, ul. Biskupa Dominika 25, 81-049 Gdynia, tel. 58 622 22 22, e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl, www.zpsgdynia.pl, kryteria dostępu: osoby w sytuacji kryzysowej;

4. Gdyńskie Centrum Zdrowia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, tel. 58 880 83 22, e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl,
www.gcz.gdynia.pl, kryteria dostępności: lokalna społeczność;

5. Centrum Aktywności Seniora, aktywizacja seniorów, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, tel. 58 661 55 38, e-mail: sekretariat@cas.gdynia.pl, www.cas.gdynia.pl, kryteria dostępu: seniorzy;

6. Laboratorium Innowacji Społecznych, aktywizacja lokalnej społeczności, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, tel. 58 727 39 01, e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl, www.lis.gdynia.pl, kryteria dostępności: lokalna społeczność;

7. 11-12 Hufiec Pracy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, tel. 58 661 30 26, e-mail: 11-12hp@ohp.pl, www.ohp.pl, kryteria dostępu: młodzież;

8. Centrum Współpracy Młodzieży, ul. św. Piotra 21/4, 81-347 Gdynia, tel. 58 620 24 80, e-mail: cwm@cwm.org.pl, strona www.cwm.org.pl, kryteria dostępu: młodzież;

9. Centrum Integracja Gdynia, aktywizacja osób niepełnosprawnych, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, tel. 505 606 776, e-mail: gdynia@integracja.org, www.niepelnosprawni.pl, kryteria dostępu: osoby z niepełnosprawnością;

10. Centrum Integracji Społecznej - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, wsparcie osób bezdomnych, ul. Energetyków 13A, 81-184 Gdynia, tel. 58 573 33 78, e-mail: cis.gdynia@ab.org.pl, www.bezdomnosc.org.pl, kryteria dostępu: osoby bezdomne;

11. Centrum Pomocowe – Caritas, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia, tel. 58 667 81 83, e-mail: centrumpio@caritas.gda.pl, www.caritas.gda.pl, kryteria dostępu: seniorzy, osoby przewlekle chore i niepełnosprawne;

12. www.gdyniapozarzadowa.pl - baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni;

13. www.gdyniawspiera.pl - baza bezpłatnych form wsparcia dla mieszkańców doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu;

14. www.codalej.info - portal pomocy postpenitencjarnej o zasięgu ogólnopolskim

ikona