1468 (1168) 2021-09-24 - 2021-09-30

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina o prowadzonej na terenie Gdyni Objazdowej Zbiórce Odpadów Niebezpiecznych. Odpady można nieodpłatnie oddać do specjalnie oznakowanego samochodu.

W ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców odbierane będą następujące rodzaje odpadów: resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, aerozole, środki do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i owadobójcze, odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki, zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyte tonery, oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (bez opakowań handlowych i ulotek), odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, oraz drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor).

1 października – Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki:
– godz. 8.30 – ZSP nr 17, ul. Witomińska 25/27,
– godz. 9.00 – SP nr 26, ul. Tatrzańska 40,
– godz. 9.40 – GSS, ul. Kapitańska 37,
– godz. 10.10 – SP nr 17, ul. Grabowo 12,
– godz. 10.40 – ZSCHIE, ul. Sambora 48,
– godz. 11.10 – SP nr 52, ul. Okrzei 6,
– godz. 11.40 – SP nr 29, ul. Ściegiennego 8,
– godz. 12.10 – CKZiU nr 1, ul. Morska 79 (postój z tyłu szkoły),
– godz. 12.40-13.10 – ZSHG, ul. Morska 77 (postój z tyłu szkoły).

Akcja potrwa do 19 listopada.

Szczegóły na stronie www.kzg.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

ikona