1468 (1168) 2021-09-24 - 2021-09-30

Przed nami XXXIII sesja Rady Miasta Gdyni

W środę, 29 września o godz. 12.00 rozpocznie się XXXIII sesja Rady Miasta Gdyni. Radni obradować będą w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).


Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
– ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli gdyńskich samorządowych placówek oświatowych,
– zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”.
– przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”,
– przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości  populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022”,
– zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni.
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Radomskiej,
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Łebskiej,
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bernadowskiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej przy ul. Demptowskiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej przy ul. Opata Hackiego,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej przy ul. Pontonowej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krośnieńskiej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Turkusowej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga,
– wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1B usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 40, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej oraz gruncie,
– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osoby fizycznej (Kacze Buki),
Przedstawione zostaną:
– sprawozdanie z prac Komisji Sportu,
– Interpelacje, informacje, wolne wnioski.

Szczegóły na bip.um.gdynia.pl.

ikona