1468 (1168) 2021-09-24 - 2021-09-30

Weź udział w badaniu relacji sąsiedzkich

„O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach” to ogólno miejskie konsultacje społeczne, których celem jest poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych z życiem w dzielnicach, rozwojem relacji sąsiedzkich i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć Przystani – centrów sąsiedzkich.


Badanie potrwa do 4 października. Udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Gdyni, bez względu na wiek:

– wypełniając formularz konsultacyjny w wersji elektronicznej na Gdyńskiej Platformie Dialogu (www.konsultujemy.gdynia.pl) lub w wersji papierowej dostępnej w Przystaniach (Lipowa 15 przy ul. Lipowej 15 oraz Opata Hackiego 33 przy ul. Opata Hackiego 33 od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00, a także w Przystani Śmidowicza 49 przy ul. Śmidowicza 49 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00).

Wypełniony formularz można zostawić w Przystaniach, dostarczyć osobiście do Laboratorium Innowacji Społecznych ul. Żeromskiego 31 (wejście od ulicy Derdowskiego) w Gdyni lub wysłać na adres e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl.

– udzielając pogłębionego wywiadu, który przeprowadzą animatorzy domów sąsiedzkich. Osoby chętne mogą zgłosić się do 29 września: osobiście w Przystani (Lipowa 15, Opata Hackiego 33, Śmidowicza 49 lub mailowo: lipowa15@lis.gdynia.pl, opatahackiego33@lis.gdynia.pl, smidowicza49@lis.gdynia.pl).

– wysyłając opinie i uwagi na adres e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl.

Zebrane uwagi dadzą wskazówki, jak prowadzić działania i programy w ramach rozbudowującej się sieci centrów sąsiedzkich oraz jak angażować gdynianki i gdynian w ich współtworzenie. Proces wskaże również potrzeby mieszkańców i mieszkanek w zakresie rozwijania relacji sąsiedzkich i aktywności sąsiedzkich w dzielnicach, a także w jaki sposób mieszkańcy i mieszkanki postrzegają w dzielnicach czynniki (szczególnie społeczne i przestrzenne) wpływające na tożsamość w dzielnicach, chęć spędzania w nich czasu i podejmowania aktywności.

Raport z badania zostanie opublikowany w listopadzie.
Więcej informacji o działaniach sieci centrów sąsiedzkich Przystań dostępnych jest na stronie www.przystan.gdynia.pl.
Szczegółowe informacje o badaniu relacji sąsiedzkich znajdują się na Gdyńskiej Platformie Dialogu, www.konsultujemy.gdynia.pl.
Konsultacje są elementem projektu „Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – praktyka wdrożeniowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Funduszu Spójności.

ikona