Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Gdynia nagrodzona za gospodarkę wodną

Kompleksowe podejście i różnorodność podejmowanych działań przekonały jury ogólnopolskiego konkursu Eco-Miasto. Gdynia otrzymała nagrodę za najlepszą gospodarkę wodną wśród polskich miast powyżej 100 000 mieszkańców podczas trwającej w Centrum Nauki Kopernik konferencji o tym samym tytule. Laur odebrał w imieniu władz miasta Walery Tankiewicz, prezes spółki PEWIK.

Mamy powody do dumy: werdykt, który ogłoszono we wtorkowe popołudnie podczas konferencji Eco-Miasta, potwierdza, że w Gdyni potrafimy rozwijać usługi i infrastrukturę z poszanowaniem środowiska i przy jednoczesnej korzyści dla mieszkańców. Główna nagroda w kategorii „Gospodarka wodna” wśród dużych polskich miast to docenienie całokształtu miejskich działań wokół tego, co wiąże się z wodą – z jej ochroną i zagospodarowywaniem oraz dystrybucją.
Jak podkreślono w uzasadnieniu nagrody, jury konkursu Eco-Miasto nagrodziło Gdynię za „(...) kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej, w tym za ochronę ujęć wody, ograniczanie strat wody, zaangażowanie służb miejskich w kontrole poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnych oraz szeroko zakrojoną społeczną kampanię na rzecz picia kranówki wraz z montowaniem poidełek w budynkach użyteczności publicznej. Jury zwróciło również uwagę na realizację projektów związanych z zielono-niebieską infrastrukturą w ramach Budżetu Obywatelskiego”.
– Ten tytuł bardzo cieszy, szczególnie że jako miasto nierozerwalnie związane z morzem i wszystkim, co morskie udowadniamy, że ta materia jest nam bliska i potrafimy perfekcyjne zarządzać także gospodarką wodną. To jedno z najważniejszych obecnie wyzwań rozwiniętych miast. Mówimy przecież nie tylko o infrastrukturze, która pozwala zaopatrywać gdynian w bieżącą wodę i dbać na bieżąco o jej czystość, będącą powodem do dumy, ale także o szeregu miejskich inwestycji w odprowadzanie wód opadowych, retencji w obszarach gęstej zabudowy czy utrzymaniu potoków, rzek i stawów, czyli kluczowych elementów lokalnego ekosystemu. Gospodarka wodna to bardzo złożony i wymagający temat, który w Gdyni jest traktowany kompleksowo. Chcemy dawać innym dobre wzorce. Bardzo dziękujemy także spółce PEWIK, która wspiera nas w rozwijaniu wysokiej jakości usług i służy swoim doświadczeniem – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
Nagrodę w imieniu władz miasta odebrał Walery Tankiewicz – prezes spółki PEWIK.
Przy ocenie miast rywalizujących o nagrodę w kategorii „Gospodarka wodna” brano pod uwagę dane dotyczące m.in. zasobów wodnych i nakładów finansowych na ich ochronę, zaopatrzenia w wodę bieżącą, wywozu i oczyszczania ścieków, osadów ściekowych, wymiany informacji, finansów i dotacji oraz realizowanych projektów.
To nie jedyna nagroda dla Gdyni w tegorocznej edycji konkursu. Miasto uhonorowano też nagrodą specjalną od Nhood Polska.
Międzynarodowa Konferencja Eco-Miasto to wydarzenie przybliżające zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Zielona Odbudowa”. W programie było też miejsce dla rozmów i debat o największych wyzwaniach z jakimi mierzą się w tej chwili miasta. W trakcie konferencji wyłoniono też zwycięzców 8. edycji konkursu Eco-Miasto dla samorządów, które podejmują szczególnie działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ośrodków miejskich na środowisko.
Organizatorami konferencji są Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Ambasada Republiki Francuskiej w Polsce.

ikona