Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Nieodpłatne poradnictwo dla gdynian – cz. 4

Prezentujemy kolejną część nieopłatnego poranictwa dla gdynian. Dziś: Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych - przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, tel. 58 625 93 63, e-mail: profilaktyka@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy;
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - wsparcie i porady dla rodzin i bliskich osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. M. Reja 2a, 81-441 Gdynia, tel. 58 621 61 35, e-mail: opitu@opitu.pl, www.opitu.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy;
Poradnia Leczenia Uzależnień - wsparcie i porady dla rodzin i bliskich osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia, tel. 58 620 88 88, e-mail: narko@opitu.pl, www.opitu.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy;
Pomarańczowa Linia – porady dla rodzin i bliskich osób uzależnionych, ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź, tel. 801 14 00 68, e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl, www.pomaranczowalinia.pl, pon-pt 14.00-20.00, kryteria dostępu: rodziny i bliscy osób uzależnionych.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ul. Śląska 48, 81-310 Gdynia, tel. 58 627 33 60, e-mail: k.domagala@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby doświadczające przemocy domowej;
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA – wsparcie i porady dla ofiar przemocy w rodzinie, al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel. 22 666 10 36, e-mail: biuro@niebieskalinia.info, www.niebieskalinia.org, pon-pt 8.00-16.00, kryteria dostępu: osoby doświadczające przemocy domowej;
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ – wsparcie i porady dla ofiar przemocy w rodzinie, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa, tel. 22 668 70 00, e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl, www.niebieskalinia.pl, pon-pt 8.00-20.00, sob 9.00-15.00 kryteria dostępu: osoby doświadczające przemocy domowej.

ikona