1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina o prowadzonej na terenie Gdyni Objazdowej Zbiórce Odpadów Niebezpiecznych. Odpady można nieodpłatnie oddać do specjalnie oznakowanego samochodu.

Harmonogram:
14 października – Oksywie, Babie Doły
– o godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Zielona 53,
– o godz. 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Godebskiego 8,
– o godz. 10.20 – V Liceum Ogólnokształcące ul. Dickmana 14,
– o godz. 11.00-11.40 – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Cechowa 22 (rejon Obłuże),
15 października – Pogórze, Obłuże
– o godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Unruga 88,
– o godz. 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Sucharskiego 10,
– o godz. 10.20 – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Porębskiego 21,
– o godz. 11.00 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Płk. Dąbka 277,
– o godz. 11.40 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Płk. Dąbka 207,
– o godz. 12.20-13.00 – Zespół Szkół Katolickich, pl. św. Andrzeja 2.
Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.
W ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców odbierane będą następujące rodzaje odpadów: resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, aerozole, środki do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i owadobójcze, odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki, zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyte tonery, oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (bez opakowań handlowych i ulotek), odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, oraz drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor).
Przypominamy również o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych do stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) usytuowanych na terenie miasta Gdyni.
Więcej na stronie internetowej kzg.pl

ikona