1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Poradnia językowa

Od 2012 r. w gdyńskiej YMCA działa telefoniczna poradnia języka polskiego. Dyżurujący poloniści odpowiadają na pytania dotyczące przede wszystkim poprawności: ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej i stylistycznej. Udzielają wskazówek przy redagowaniu pism urzędowych, tekstów okolicznościowych, listów polecających i motywacyjnych. Podpowiadają jak mówić poprawnie.

Językowe porady można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 13.15-15.15 pod nr. tel. 607 379 404.

ikona