1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


Najbliższe spotkania odbędą się:
– na Witominie: 14, 21, 28 października w godz. 14.00-18.00 w punkcie przy bloku Widna 2;
– na Oksywiu: 13, 20, 27 października w godz. 14.00-18.00 w Przystani Śmidowicza 49;
– na osiedlu Meksyk: 13, 20, 27 października w godz. od 9.00-11.00 oraz 7, 14, 21, 28 października w godz. 16.00-17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej).
Nie trzeba się umawiać, ale ponieważ rozmowy odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że trzeba będzie chwilę poczekać.
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk)
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona