1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Spotkania terapeutyczne z MOPS

Zespół Pomocy Psychologicznej MOPS w Gdyni zaprasza na cykl spotkań grupowych o charakterze terapeutycznym.

Spotkania skierowane są do osób dorosłych, doświadczających trudności w życiu codziennym, w związku z objawami o charakterze lękowym, depresyjnym i nerwicowym. Warunkiem uczestnictwa jest chęć do podjęcia pracy terapeutycznej.
Spotkania będą się obywały raz w tygodniu, w poniedziałki, w godzinach przedpołudniowych. Przewidziany czas trwania sesji grupowej to 1,5 godziny.
Szczegółowe informacje oraz wstępne konsultacje u terapeutów:
Anna Orzołek, psycholog,
tel. 785 951 005,
Maria Kapuścińska, psycholog,
tel. 789 293 906.

ikona