1470 (1170) 2021-10-08 - 2021-10-14

Za nami XXXIII sesja Rady Miasta Gdyni

29 września odbyła się XXXIII sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas posiedzenia przegłosowane zostały uchwały dotyczące m.in. dwóch rezolucji – w sprawie Metropolii Trójmiasta oraz Drogi Czerwonej, a także długoterminowego kredytu czy podjęcia programów polityki zdrowotnej. XXXIII sesja Rady Miasta była transmitowana na stronie gdynia.pl, a także na portalu eSesja.tv, gdzie jest dostępny jej zapis.


Podczas obrad przegłosowano uchwały dotyczące m.in.:
– przyjęcia rezolucji w sprawie Metropolii Trójmiejskiej.
Radni przegłosowali przyjęcie rezolucji w sprawie Metropolii Trójmiejskiej.
– przyjęcia rezolucji w sprawie Drogi Czerwonej.
Radni przegłosowali przyjęcie rezolucji w sprawie Drogi Czerwonej. W dokumencie czytamy:
Port w Gdyni jest jednym z najważniejszych polskich portów morskich. Jest kluczowym elementem europejskiej sieci transportowej TEN-T, stanowiącym bramę dla korytarza Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest autostrada morska Gdynia – Karlskrona.
Port Gdynia jest uniwersalny gdyż specjalizuje się w obsłudze zarówno ładunków skonteneryzowanych, jak i masowych. Odnotowując przeładunki na poziomie 25 milionów ton rocznie jest jednym z wiodących portów południowego Bałtyku.
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Postanawia się zaciągnąć w 2021 roku kredyt długoterminowy do wysokości nie przekraczającej 175 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym 11 mln zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
– przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”,
Przedmiotowy program przewiduje szkolenia personelu medycznego w zakresie wczesnego wykrywania depresji poporodowej, prowadzenie badań przesiewowych wśród kobiet za pomocą standaryzowanego kwestionariusza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (ESDP) oraz specjalistyczną pomoc psychiatryczną i psychologiczną dla kobiet wymagających wsparcia.
– przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022”,
Gdynia przyjęła „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021-2022”.
Program jest kontynuacją realizowanego programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020” oraz programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020-2021”.
Projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

ikona