1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Konsultacje z mieszkańcami na Karwinach

Rada Dzielnicy Karwiny zaprasza mieszkańców na II turę konsultacji dotyczących zadań inwestycyjno- remontowych na lata 2019- 2023, która odbywać się będzie zdalnie od 7 marca 2022 r.

W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. 7 marca 2022 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Karwin. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres: rada.karwiny@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

ikona