Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Nadzór miejskich inwestycji w ZDiZ

W gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni powołany został nowy Referat Nadzoru Inwestorskiego, w jego skład weszli doświadczeni inżynierowie, wcześniej koordynujący zadania w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.

Zadaniem referatu będzie zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciami własnymi ZDiZ, jak i tymi realizowanymi przez inne jednostki miejskie. Pozwoli to na oszczędności i ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem firm zewnętrznych.

ikona