1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Nowy projekt dla mieszkańców Witomina

W rewitalizowanej części Witomina (zachodnia część dawnej Radiostacji) rozpoczął się właśnie nowy projekt, do którego mogą się zgłaszać mieszkańcy.

Uczestnicy, kilkanaścioro młodych ludzi wraz z rodzinami, wezmą udział w wielu wydarzeniach i aktywnościach, m.in. warsztatach filmowych, tworzeniu murali, warsztatach komiksowych czy fotograficznych, w zajęciach sportowych. Młodzież będzie spędzać aktywnie czas wolny – na grach miejskich, wieczorkach filmowych, wspólnym gotowaniu czy planszówkach. Grupa wybierze się na wycieczki po ciekawych miejscach w Trójmieście i okolicach, pójdzie do kina i teatru.
Co ważne, oprócz zajęć artystycznych i rekreacyjnych, na młodszych i starszych uczestników projektu czekają grupowe zajęcia z pedagogami i psychologami, wspierające rozwój umiejętności społecznych.
Działania w projekcie dla Witomina realizuje fundacja Fordewind.
Zaplanowano także indywidualne konsultacje psychologiczne w SPOT Młodorośli przy ul. Widnej, udzielane przez psychoterapeutkę z Laboratorium Innowacji Społecznych. Rozpoczną się, gdy tylko sytuacja pandemiczna umożliwi organizację bezpiecznych spotkań osobistych.
Podobnie rzecz się ma z dyżurami animatora Przystani Widna 2A. Będzie spotykał się z mieszkańcami w siedzibie SPOT Młodorośli, by jeszcze przed uruchomieniem działalności Domu Sąsiedzkiego rozmawiać o możliwościach sąsiedzkiej aktywności na podobszarze rewitalizacji.
Więcej informacji o udziale w projekcie można uzyskać:
– w Laboratorium Innowacji Społecznych, Beata Prusak: email b.prusak@lis.gdynia.pl
– w Domu Filmowym: warszaty@domfilmowy.com
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona