1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Zrealizuj swój pomysł z Funduszem Sąsiedzkim

Jeśli mieszkasz na jednym z gdyńskich podobszarów rewitalizacji i masz pomysł na to, jak zaangażować innych do wspólnego działania, zgłoś się do Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”. Tu czekają środki na dofinansowanie: w tym roku łącznie 35 tys. złotych.

Swoje pomysły do Funduszu Sąsiedzkiego mogą zgłaszać mieszkańcy pięciu gdyńskich podobszarów rewitalizacji. Na dofinansowanie inicjatyw zaproponowanych w 2022 roku zarezerwowano łącznie ponad 35 000 zł, w tym:
– 15 400 zł dla zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja,
– 4 600 zł dla Oksywia (rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i inż. J. Śmidowicza),
– po 5 000 zł dla osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, Babich Dołów (rejon ulicy Rybaków) oraz osiedla Meksyk.
Swoją inicjatywę należy opisać w formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej lis.gdynia.pl/funduszsasiedzki.
W ramach zaplanowanego budżetu Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, operator Funduszu Sąsiedzkiego, kupuje towary lub usługi potrzebne do wcielenia pomysłu w życie.
Więcej informacji na temat Funduszu Sąsiedzkiego można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 727 39 21 lub pisząc na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl.
Dokumenty dostępne są na stronie lis.gdynia.pl., w zakładce „Fundusz Sąsiedzki”.
Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” jest finansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni oraz z projektów „Gdynia odNowa – Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” i „Gdynia odNowa – Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona