1488 (1188) 2022-03-18 - 2022-03-24

Dołącz do kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”

Rusza kolejna edycja gdyńskiej kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. Akcja ma na celu przekonać jak najwięcej osób do tego, aby przy rozliczeniu podatku PIT przekazali swój 1% organizacjom działającym na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.

Wspieranie organizacji 1% podatku dochodowego jest proste. Przy rozliczaniu PIT-u wystarczy pamiętać o wpisaniu odpowiedniego numeru KRS w jednej z rubryk, a w niektórych przypadkach także o podaniu celu szczegółowego, co pozwoli na pomoc w konkretnej sprawie.
Dzis prezentujemy 4. cz. gdyńskich OPP. Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać do 30 kwietnia. Nasze e-PIT-y znajdziemy na stronie internetowej www.podatki.gov.pl.
Szczegóły www.gdyniapozarzadowa.pl.

FUNDACJA POKONAJ RAKA
KRS:0000387370
ul. Legionów 107D/15
81-472 Gdynia

e-mail: fundacja@pokonajraka.com
Celem fundacji jest pokazywanie osobom, które dowiadują się o chorobie nowotworowej, że raka można pokonać i wrócić do życia, życia pełnego pasji i marzeń.

FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI
KRS: 0000262786
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia
Celem fundacji jest merytoryczne, organizacyjne oraz psychologiczne wspieranie osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich, jak również świadczenie pomocy prozdrowotnej. Cel fundacji realizowany będzie poprzez: realizowanie ogólnopolskiego projektu akademii walki z rakiem, organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich bliskich, upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród dorosłych.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ „DARU POMORZA” W GDYNI
KRS: 0000030138
aleja Jana Pawła II, 81-963 Gdynia
www.darpomorza.org
Celem towarzystwa jest działanie w sferze zadań publicznych, tj. Zachowanie dla przyszłych pokoleń w pełnej krasie żaglowca statku muzeum „Dar Pomorza” jako obiektu kultury morskiej oraz dziedzictwa narodowego, a także przyczynianie się, we współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, do stworzenia takich warunków, aby statek muzeum „Dar Pomorza” w jak najszerszym zakresie był dostępny dla publiczności.

FUNDACJA – FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ
KRS: 0000060775
ul. Zielona 13 A / 4, 81-113 Gdynia
fundacja@fon.com.pl
Zasadniczym celem fundacji jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski. Fundacja wspiera także szpitale wojskowe. Pomaga też żołnierskim rodzinom ciężko doświadczonym przez los.

FUNDACJA O DACH DLA HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP
KRS; 0000022913
Ul. Jerzego Waszyngtona 12,
81-912 Gdynia
www.mw.mil.pl
e-mail: jankaminski5@wp.pl
Fundacja wspiera budowę siedziby Muzeum Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i Muzeum Miasta Gdyni. Obiekt powstaje W Gdyni, u podnóża Kamiennej Góry, w sąsiedztwie Skansenu Uzbrojenia Morskiego i Lotnictwa.

STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU „CISZA”
KRS: 0000040811
ul. Morska 89
81-222 Gdynia
e-mail: cisza_gdynia@wp.pl
www.cisza.org.pl
Stowarzyszenie obejmuje wsparciem osoby narażone na wykluczenie społeczne (osoby z niepełnosprawnością, starsze, ofiary przemocy, alkoholików, ubogie, samotne matki).

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI
KRS: 0000060055
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia
Działania bazują głównie na aktywności ludzi starszych, którzy po zakończeniu pracy zawodowej znajdują jeszcze dość sił, aby realizować swoje pasje, dzielić się wiedzą, doświadczeniem i pamięcią minionych chwil.

MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI „ARKA”
KRS: 0000077987
Al. Jana Pawła II 13 D, 81-345 Gdynia
e-mail: activum@tlen.pl
Cele statutowe: kształtowanie prawidłowych postaw poprzez udział w rywalizacji sportowej, popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, wzrost poziomu sportowego.

INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW
KRS: 0000348112
ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia
Strona www.iar.org.pl
e-mail: nieodplatnapomocprawna@gmail.com
Celami fundacji są: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności poprzez tworzenie sieci biur poradnictwa prawnego, działalność charytatywna, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

INSTYTUT GRONHOLD
KRS: 0000392300
ul. Legionów 112 E/9, 81-472 Gdynia
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie zatrudnienia i aktywności zawodowej, edukacja finansowa dzieci, młodzieży i dorosłych, działalność wspierająca rozwój NGO, bezpłatna pomoc prawna dla frankowiczów, poszkodowanych w wypadkach drogowych, w wypadkach przy pracy, rencistów i osób z niepełnosprawnością, ochrona zdrowia w zakresie żywienia i walki z otyłością, wynajem miejsc noclegowych w Gdyni.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „AZYMUT 45” GDYNIA
KRS: 0000413120
strona www.azymut45gdynia.org
email: azymut45gdynia@gmail.com
ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia
Jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym sympatyków orientacji sportowej. Specjalizuje się przede wszystkim w biegu na orientację (BnO), ale bierze także udział w zawodach w rowerowej jeździe na orientację (RJnO), w narciarskim biegu na orientację (NBnO), w zawodach orientacji precyzyjnej (trail-O), w marszach na orientację (MnO) oraz w zawodach biegowych różnego typu (biegi przełajowe, uliczne, górskie, maratony).

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GDYŃSKIEJ TRÓJKI „SAGT”
KRS: 0000507575
Strona www.sagt.pl
ul. Legionów 27, Gdynia, 81-405

Celem jest tworzenie i utrwalanie społeczności absolwentów oraz obecnych uczniów naszej Szkoły. Poprzez wydarzenia i inicjatywy SAGT ma ułatwić kontakt pomiędzy absolwentami różnych roczników i ich współdziałanie na polu społecznym, biznesowym, akademickim, kulturalnym, społecznym i towarzyskim.

STOWARZYSZENIE „NOWOCZESNY SENIOR” GDYNIA
KRS: 0000513588
ul. II Morskiego Pułku Strzelców 12 lok. 51,
81-661 Gdynia
Aktywizacja seniorów w środowisku. Rozwijanie kreatywności raz zainteresowań artystycznych i hobbystycznych. Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. Przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym związanym ze starością. Poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowia seniorów. Podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz osób starszych.

POLSKIE STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW KOŁO MIEJSKIE W GDYNI
KRS: 0000226640
ul. Armii Krajowej 44, 81-363 Gdynia
e-mail: psdgdynia@wp.pl
Statutowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym na cukrzycę oraz reprezentowanie i ochrona ich interesów.

ikona