1488 (1188) 2022-03-18 - 2022-03-24

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu. Z oferty Oddziału mogą skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.


Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty. Terapia w Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni.
Zgłoszenie się do Dziennego Oddziału jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną.
Rejestracja na konsultacje diagnostyczne realizowane od wtorku do piątku odbywa się od godz. 17.00 dnia poprzedniego, a na konsultacje realizowane w poniedziałek – od godz. 14.00 do 15.00 w piątek.
Jeśli dostępne są wolne miejsca, rejestracja odbywa się również „na dany dzień” od godz. 7.30. Rejestracja odbywa się telefonicznie.
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej: www.opitu.pl

ikona