1488 (1188) 2022-03-18 - 2022-03-24

Gdyńskie wsparcie dotarło do Żytomierza

W ubiegłym numerze informowaliśmy o transporcie darów, który m.in. dzięki gdyńskim spółkom komunikacyjnym, stowarzyszeniu In Gremio i firmie AIC wyruszył pod ukraińską granicę. Wysłany sprzęt dojechał w całości do ukraińskiego Żytomierza, który od wielu dni znajduje się pod ostrzałem rosyjskich wojsk.

– Zaapelowaliśmy do miasta Gdyni o wsparcie i mamy rezultat: 30 generatorów na potrzeby naszego wojska, leki, produkty higieniczne i nie tylko. Dlatego kierujemy wyrazy wdzięczności do: AIC SA z Gdyni za zakup generatorów elektrycznych, miasta Gdynia za pomoc w organizacji, Stowarzyszenia InGremio, do przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej PKA Sp. z o.o., dla logistyki i transportu PKA, PKT i PKM. Zbiórkę zorganizowała Lilia Sorochynska przy wsparciu firmy komunikacji miejskiej PKA – poinformowała na Facebooku rada miejska ukraińskiego Żytomierza.
Zakup kilkudziesięciu kompletnie nowych generatorów sfinansowała gdyńska firma AIC, a kilka używanych sztuk uzupełniło też transport dzięki zaangażowaniu gdyńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej.

ikona