1488 (1188) 2022-03-18 - 2022-03-24

Zapisy do przedszkola i zerówki

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni ( ul. Płk. Dąbka 277) ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego oraz oddziału przygotowującego do nauki szkolnej (zerówka) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultacje.
Oferta edukacyjno-terapeutyczna na stronie internetowej www.sosw1.edu.gdynia.pl
Kontakt tel. 58 625 48 55 lub mailowy: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl.
Facebook: SOSW nr 1 w Gdyni.

ikona