1488 (1188) 2022-03-18 - 2022-03-24

Zapisy do szkoły dla młodzieży z orzeczeniem

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ul. Płk. Dąbka 277) ogłasza zapisy do Szkoły Podstawowej nr 50 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.


Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultacje.
Kontakt tel. 58 625 48 55, mailowy: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl.
Facebook: SOSW nr 1 w Gdyni.
Więcej na stronie internetowej
www.sosw1.edu.gdynia.pl.

ikona