1491 (1191) 2022-04-08 - 2022-04-14

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


W kwietniu spotkania odbędą się:
– na Witominie: w środy: 13.04 w godz. 15.30-17.30 w formule online, w środy 20 i 27.04 w godz. 15.30-17.30 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A; 14.04 w godz. 12.00-14.00 w siedzibie SPOT Młodorośli przy ul. Widnej 8, w czwartki 21 i 28.04 w godz. 12.00-14.00 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A;
– na Oksywiu: w środy 13, 20, 27.04 w godz. 12.00-16.00 w SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka, ul. Śmidowicza 49 (budynek Przystani)
– na osiedlu Meksyk: w środy: 13, 20, 27.04 w godz. 9.00-11.00 oraz w czwartki: 14, 21, 28.04 w godz. 16.00-17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej).
Link do spotkania online zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny.
Spotkania online można umówić:
– tel. 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, m.listwon@lis.gdynia.pl
– przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook
Na spotkania osobiste nie trzeba się umawiać, ale może okazać się, że trzeba chwilę poczekać.
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk).

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 07.04.2022 13:27
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.04.2022 08:39
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona