1495 (1195) 2022-05-13 - 2022-05-19

Edukacja o drzewach w teorii i praktyce

W ramach projektu nasadzeniowo-edukacyjnego gdyńskie placówki oświatowe wzbogacają się o nowe nasadzenia drzew. To pilotaż projektu mającego na celu edukację dzieci i młodzieży na temat roli drzew w mieście dla bioróżnorodności oraz klimatu.

Od 10 maja trwają nasadzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego, Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych przy ul. Morskiej oraz Przedszkolu nr 58 przy ul. W. Kwiatkowskiej. W kwietniu przedszkolaki oraz uczniowie brali udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez nauczycieli z tych placówek wg ich autorskich projektów. Pod koniec pilotażu scenariusze te zostaną udostępnione na gdyńskiej stronie internetowej.
Podczas wizji terenowych w placówkach oświatowych przeprowadzonych przez pracowników tych placówek oraz przedstawiciela Wydziału Ogrodnika Miasta wspólnie wybrano tereny najbardziej dogodne do przeprowadzenia nasadzeń oraz wybrano gatunki drzew (m.in. gatunki rodzime takie jak jarząb pospolity, jabłoń czy grab pospolity; gatunki będące pożytkiem dla ptaków i owadów: świdośliwa, jarząb, jabłoń; gatunki tolerujące miejscowe trudne warunki (np. zacienienie): grab pospolity, choina kanadyjska).

baner z zieloną falą Gdynia w klimacie

  • ikonaOpublikowano: 12.05.2022 14:12
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.05.2022 14:12
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona