1495 (1195) 2022-05-13 - 2022-05-19

„Nigdy więcej wojny”

77 lat temu zakończyła się II wojna światowa w Europie. 8 maja w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów broniących ojczyzny i tych, którzy przyczynili się do przywrócenia pokoju.

W Gdyni symboliczny apel pamięci połączony ze złożeniem wiązanek kwiatów odbył się w niedzielę przy pomniku Obrońców Wybrzeża w Redłowie. Uroczystości odbyły się z udziałem wojskowej asysty honorowej, uczestniczyli w nich także przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych oraz kombatanci i weterani.
Głos zabrała Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, która nawiązała do wojny toczącej się za wschodnią granicą i koszmaru, którego doświadczają Ukraińcy.
– Druga wojna światowa była najkrwawszym konfliktem w dziejach ludzkości, jednak w przeciwieństwie do wojen wcześniejszych, większość jej ofiar stanowili cywile. Życie ludzkie przestało znaczyć, przestało mieć wartość. Dziś tuż za naszą wschodnią granicą znów toczy się wojna. – mówiła Joanna Zielińska.

ikona