1495 (1195) 2022-05-13 - 2022-05-19

Porozmawiajmy o rewitalizacji w maju

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


W maju spotkania odbędą się:
  • na Witominie: w środy: 18, 25.05 w godz. 15.30-17.30 oraz w czwartki: 19, 26.05 w godz. 12.00-14.00 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A (wejście od strony ul. Chwarznieńskiej, vis a vis CH Vitava);
  • na Oksywiu: w środy: 4, 11, 18, 25.05 godz. 12.00-16.00 w SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka, ul. Śmidowicza 49 (budynek Przystani);
  • na osiedlu Meksyk: w środy: 18, 25.05 w godz. 9.00-11.00 oraz w czwartki: 19, 26.05 w godz. 16.00-17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej).
Nie trzeba się umawiać, ale może okazać się, że trzeba chwilę poczekać.
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona