1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Dla sprzedawców alkoholu

31 maja 2022r. upływa termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.
Wpłaty można dokonać na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
W tytule przelewu należy podać: „II rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu” oraz adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Kopie dowodów wpłaty należy przesłać mailowo: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl lub wobywatelski@gdynia.pl.

ikona