1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Odbudowa przepustu Janka Wiśniewskiego na końcowym etapie

Kończą się prace związane z odbudową przepustu Janka Wiśniewskiego. Obecnie trwa układanie nawierzchni jezdni.


Prace są na finiszu. Wykonawca odbudował już przepust na odcinku prawie 10 metrów i umocnił skarpy. Odtworzone zostały również ściany wlotowe i mur oporowy. Obecnie trwają roboty wykończeniowe. W ramach inwestycji odbudowana została również zatoka postojowa, aktualnie układana jest nawierzchnia jezdni ul. Janka Wiśniewskiego.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia podpisał umowę na odbudowę przepustu na rzece Chylonce pod jezdnią ulicy Janka Wiśniewskiego w grudniu minionego roku. Inwestycja zakłada odbudowę przepustu i jezdni wraz z infrastrukturą drogową.
Przypomnijmy, że w czerwcu 2019 roku przepust oraz korpus drogi w obrębie nasypu wlotowego uległy uszkodzeniu.
Przyczyną były obfite opady deszczu, przez które wezbrały wody rzeki Chylonki. Rejon przepustu został wtedy zamknięty.
Ze względu na skalę uszkodzeń, aby rozpocząć tam prace naprawcze, niezbędne było uzyskanie wielu ekspertyz w zakresie branży drogowej, mostowej i elektroenergetycznej.
Inwestycja zostanie zakończona w maju.

ikona