1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Podlewaj deszczówką dzięki miejskiej dotacji

Wyższe temperatury i dużo słońca – wiosną przyroda budzi się do życia. Jednak aby pięknie kwitnąć, rośliny potrzebują wody. Gdy przez dłuższy czas utrzymuje się słoneczna pogoda, można nawadniać je deszczówką. To oszczędność i działanie przyjazne środowisku. W Gdyni mieszkańcy, a także wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dotację na realizację inwestycji, które pomogą gromadzić wody opadowe i gospodarować nimi.


Prawidłowa cyrkulacja wody w mieście jest kluczowa dla zachowania zrównoważonego klimatu. Dlatego tak ważna jest retencja wód opadowych i roztopowych. Gdynia od lat przykłada dużą wagę do tego zagadnienia, realizując duże inwestycje, jak i promując tzw. małą retencję, czyli przydomowe rozwiązania służące do gospodarowania deszczówką.
W Gdyni oferuje dotacje na realizację inwestycji, które zwiększają mikroretencję. Może to być 80% poniesionych kosztów – do kwoty nawet 10 000 zł. Środki mają szansę otrzymać osoby fizyczne i prawne, w tym spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gdyni.
Jedna ze wspólnot mieszkaniowych, która zrealizowała już taką inwestycję, to wspólnota działająca przy ul. Solnej w Wielkim Kacku. Impulsem do podjęcia takiego działania były drzewa, które mieszańcy posadzili w swojej najbliższej okolicy. Dotacja pozwoliła na zakup 11 beczek (każda o pojemności 440 litrów) oraz zestawu akcesoriów niezbędnych do ich montażu.
To jednak niejedyny rodzaj inwestycji, który może liczyć na miejskie dofinansowanie. Miasto wspiera również ogrody deszczowe w pojemniku lub w gruncie, urządzenia retencyjno-rozsączające, oczka wodne o charakterze retencyjnym oraz otwarte zbiorniki retencyjne i retencyjno-filtracyjne czy nawierzchnie przepuszczalne ścieżek i podjazdów.
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacji udziela także Referat Ekorozwoju Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 58 668 84 73 lub wysłać e-mail na adres: wydz.srodowiska@gdynia.pl.

ikona