Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Przed XLII sesją Rady Miasta Gdyni

25 maja o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w sali 105 rozpocznie się XLII Sesja Rady Miasta Gdyni.


Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
– nadania imienia Przedszkolu nr 49 w Gdyni;
– połączenia Przedszkola nr 30 i Szkoły Podstawowej nr 28 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdyni;
– ustanowienia pomników przyrody;
– zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły,
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Kaspra Geskiego w Gdyni;
– wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn. „Budowa parkingu/parkingów kubaturowych wraz z zarządzaniem powstałą infrastrukturą przy ul. Lotników lub/i ul. Kieleckiej w Gdyni;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Asnyka;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Korczaka;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej 174;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Nowogrodzkiej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Polnej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Promiennej.
Pełen porządek obrad dostępny jest na stronie bip.um.gdynia.pl.

ikona