1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza

Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Maczka 1) zaprasza dorosłe osoby po kryzysach psychicznych na zajęcia aktywizujące.

Placówka oferuje zajęcia w pracowniach plastycznej, witrażowej, multimedialnej, aktywizację ruchową, a także wsparcie psychologiczne, socjalne, niezbędną pomoc pielęgniarską. W ramach zajęć, które odbywają się w godz. 8.00-14.00 uczestnicy skorzystają z dwóch posiłków.
Zajęcia są nieodpłatne. Uczestnicy ponoszą odpłatność za posiłki.
Szczegóły w siedzibie przy ul. Gen. Maczka 1, pod nr. tel. 58 622 88 55, mailowo: sdsmaczka1@sds1gdynia.pl.

ikona