1496 (1196) 2022-05-20 - 2022-05-26

Sukces „Ekonomika”

W ogólnopolskim konkursie Złote Szkoły NBP Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni zajął drugie miejsce w kategorii Debata szkolna oraz uzyskał wysoką nagrodę finansową. Został także jedyną szkołą w Gdyni z tytułem „Złota Szkoła NBP”.


Gdyński „Ekonomik” walczył o tytuł wraz z ok. 400 szkołami z Polski, biorąc udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Narodowego Banku Polskiego „Złote Szkoły NBP”. Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej składająca się z 10 uczniów i 4 nauczycieli popularyzowała wiedzę ekonomiczną w trzech kategoriach: lekcja z ekonomią, warsztat uczniowski i debata szkolna.
Działania szkoły można prześledzić na stronie internetowej www.zsae.gdynia.pl/ lub na FB https://www.facebook.com/UczniowieZSAE. Szkolnym koordynatorem programu „Złote Szkoły NBP” była Izabela Niewiadomska.
Gratulujemy!

ikona