1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących

Osoby ze średnim lub niższym wykształceniem pracujące w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie lub podmiocie ekonomii społecznej w pomorskim mogą bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe dzięki projektowi „Kwalifikacje dla Pomorzan II”.
W jego ramach mogą skorzystać ze szkoleń w zakresie: postaw księgowości z programem MS Excel i egzaminem ECDL, kadr i płac z obsługą programów MS WORD i EXCEL i egzaminem ECDL oraz spawania z cięciem tlenowym i egzaminem DNV.
Projekt realizuje Fundacja Gospodarcza W Gdyni, ul. Olimpijska 2, tel. 58 622 60 17, e-mail: kdp2@fungo.com.pl.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Liczba miejsc ograniczona

  • ikonaOpublikowano: 30.06.2022 12:45
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.06.2022 12:45
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona