1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Gość z Seattle z wizytą u prezydenta Gdyni

22 czerwca w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie prezydenta Wojciecha Szczurka ze Zbigniewem Konofalskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association. Dotyczyło ono m.in. współpracy między naszymi miastami oraz jubileuszowej XXX edycji festiwalu filmowego Seattle Polish Film Festival, który odbędzie się w październiku.


Podczas spotkania dyskutowano m.in. o możliwościach zacieśnienia współpracy między festiwalem w Seattle a Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Prezydent Wojciech Szczurek podziękował również za pomoc materialną, jakiej stowarzyszenie udzieliło uchodźcom z Ukrainy w odpowiedzi na apel Gdyni skierowany do miast siostrzanych i naświetlił sytuację ukraińskich uchodźców w naszym mieście.
Seattle to najaktywniejszy partner Gdyni. Kontakty między miastami nawiązano już w 1993 roku, a w 1994 roku podpisano umowę o współpracy na zasadach miast siostrzanych. Jednym z katalizatorów współpracy między Gdynią a Seattle było założenie w 1993 roku Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association.
Na przestrzeni lat Gdyni i Seattle udało się przeprowadzić wiele wspólnych projektów, szkoleń i wizyt studyjnych.
Przykładem jest Gdynia Business Week wzorowany na amerykańskim programie Washington Business Week. To sześciodniowy kurs dla młodych pasjonatów przedsiębiorczości, podczas którego mogą poznać zasady funkcjonowania świata biznesu.

ikona