1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Kanalizacja sanitarna na ul. Osada Rybacka

Na ul. Osada Rybacka na Oksywiu rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycję na obszarze rewitalizacji zrealizuje PEWiK Gdynia.


O to, by na ul. Osada Rybacka na Oksywiu powstała kanalizacja sanitarna, zabiegali sami mieszkańcy tego fragmentu obszaru rewitalizacji. W odpowiedzi na te sygnały Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, koordynujące proces gdyńskiej rewitalizacji, przygotowało projekt budowy odcinków kanalizacji – realizacja inwestycji powierzona została PEWiK w Gdyni.
Powstanie kanalizacja sanitarna na odcinku ul. Osada Rybacka z możliwością podłączenia do niej 12 znajdujących się tu budynków mieszkalnych. O podłączeniu budynków do sieci decydować będą ich właściciele; oni też poniosą związane z tym koszty. Istnieje możliwość uzyskania częściowego dofinansowania z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. W grę wchodzi również wykonanie przez PEWiK instalacji zewnętrznej (przyłącza kanalizacyjnego na terenie działki) oraz studni rewizyjnej; koszty zostałyby rozłożone w ramach opłat eksploatacyjnych.
O tych rozwiązaniach mieszkańcy zostali powiadomieni pod koniec ubiegłego roku przy okazji dostarczania indywidualnych projektów. Na etapie projektowym Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowało dla każdej z posesji projekt przyłączenia do sieci: od granicy działki do pierwszej studzienki zlokalizowanej przy granicy działki.
Termin zakończenia inwestycji to druga połowa sierpnia 2022. Koszt: 103 447,33 zł netto.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona